Läsarens bildgrupp

 

Läsarens bildgrupp arbetar med att sortera äldre bildmaterial samt t.ex. identifiera personer på
porträtt- och gruppbilder.

Det finns också en plan för att digitalisera stora delar av detta bildmaterial.