Kontakta oss

Besöksadress:
Läsaren – Centrum för väckelsehistoriska studier
ALT – Akademi för Ledarskap och Teologi, Campus Örebro
Åstadalsvägen 2
702 21 ÖREBRO

Postadress:
Läsaren – Centrum för väckelsehistoriska studier
Evangeliska Frikyrkan, Box 1624
701 16 ÖREBRO

Läsarens styrgrupp:
Göran Janzon
Mobil 0704-191199
goran.janzon@gmail.com

Bernth-Åke Ottosson
Mobil 0703-700043
bernthake@gmail.com

Willy Svahn
Mobil 0725-771777
willy_svahn@telia.com

 

Ge en gåva till Läsaren

Läsaren är beroende av ideella insatser och ekonomiska bidrag. Samlingarna har till stor del byggt upp av boksamlingar, från t.ex. präst- och pastorsbibliotek eller andra privata samlingar, som donerats till Läsaren. Från flertalet svenska frikyrkosamfund har dubbletter och andra samlingar
överlämnats till Läsaren.

Under Torpkonferensen säljs böcker i ”Läsarens Antikvariat”. Det är böcker som på olika vägar skänkts till Läsaren men som inte tillhör Läsarens ämnesområden. Det kan också vara dubbletter av böcker som redan finns i samlingarna. Läsaren säljer också dubbletter och andra böcker via nätantikvariatet Bokbörsen. Intäkterna bidrar till att finansiera verksamheten. Evangeliska Frikyrkan (EFK) ger ett visst bidrag till verksamheten genom ett årligt anslag.

Gåvor till Läsarens verksamhet mottages med tacksamhet till bankgiro 900-4037 (Evangeliska Frikyrkan), obs! ange ”Läsaren” på meddelanderaden. Det går också bra att swisha via nedanstående QR-kod.