Länkar, i urval, om frikyrko- och väckelsehistoria:

Borekullastugan, Vallersvik
https://www.hembygd.se/frillesas-landa/borekullastugan

Billy Graham Museum
https://www.wheaton.edu/about-wheaton/museum-and-collections/billy-graham-museum/

The Great Awakening
https://www.history.com/topics/british-history/great-awakening#:~:text=The%20Great%20Awakening%20was%20a,for%20religion%20had%20grown%20stale.

Maria Lagermans samling av hymnologi
https://dokodoc.com/mina-psalmbcker-och-annat-psalmrelaterat.html

Emelie Petersen / ”Mormor på Herrestad”
http://www.mormor.se/

Frikyrkans historia, film av Fredrik Lindé
https://frikyrkanshistoria.se/

Boltziushemmet, Skåre
https://equmeniakyrkan.se/skarekyrkan/boltziushemmet/

Missionshuset på Skansen (Godegårds missionshus)
https://digitaltmuseum.se/021058578579/missionshuset
https://www.skansen.se/sv/missionshuset

Elimkapellet, Gamla Linköping
https://gamlalinkoping.se/aktiviteter/kapellet/

Missionshus från Daretorp, Fornbyn, Skara
https://vastergotlandsmuseum.se/fornbyn/missionshus-fran-daretorp/#:~:text=Missionshuset%20byggdes%201871%20i%20Daretorps,av%20flacktegel%2C%20typiskt%20f%C3%B6r%20Tidaholmstrakten.

Nårungabygdens missionshistoriska museum, Ljurhalla, Vårgårda
https://www.vastsverige.com/vargarda/artiklar/missionshistoriska-museet/

Väckelsehistoriskt museum, Vebomark, Lövånger
https://www.vasterbottningen.se/2018-10-14/vackelsen-lever-kvar-i-ett-museum-i-vebomark

P. P. Waldenström (i Riksarkivet)
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+683ecc01-3aed-41c6-88d3-51c26fcd603c&vol=n&ct=100&inc=2&exp=y&flik=1&s=Balder

C. O. Rosenius (i Riksarkivet)
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=c+o+rosenius&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=Arkis+1046A674-CC36-4F97-8180-2C3F751E13B6&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab

Lewi Pethrus (i Riksarkivet)
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=lewi+pethrus&f=True&EndastDigitaliserat=false&Fritext=&Namn=&Ort=&DatumFran=&DatumTill=&AvanceradSok=False

Jonas Stadlings bibliotek, Jamtli
https://www.jamtli.com/samlingar-kulturmiljo/samlingar/bibliotek/