L Ä S A R E N

Centrum för väckelsehistoriska studier

Om Läsaren

Läsaren – Centrum för väckelsehistoriska studier är ett forskar- eller specialbibliotek, som är inrymt i
en egen lokal in anslutning till ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi), f.d. Örebro Missionsskola,
belägen nära Örebro universitet.

Samlingarna består huvudsakligen av böcker och småskrifter om svensk frikyrko- och
väckelserörelsehistoria, från inomkyrkliga pietistiska eller herrnhutiska väckelserörelser
under 1700-talet, den frikyrkliga folkrörelsens framväxt under 1800-talet och fram till
dagens frikyrkosamfund.

I Läsaren finns också samlingar av ljud- och bildmedia, föremål eller artefakter samt en omfattande äldre bibelsamling. Verksamheten leds av en styrgrupp som består av Göran Janzon, Bernth-Åke Ottosson och Willy Svahn.

Om Läsarens bildgrupp

Läsarens bildgrupp arbetar med att sortera äldre bildmaterial samt t.ex. identifiera personer på
porträtt- och gruppbilder. Det finns också en plan för att digitalisera stora delar av detta bildmaterial.

STÖD LÄSARENS ARBETE

Läsaren är beroende av ideella insatser och ekonomiska bidrag. Samlingarna har till stor del byggt upp av boksamlingar, från t.ex. präst- och pastorsbibliotek eller andra privata samlingar, som donerats till Läsaren. Gåvor till Läsarens verksamhet mottages med tacksamhet till bankgiro 900-4037 (Evangeliska Frikyrkan), obs! ange ”Läsaren” på meddelanderaden. Det går också bra att swisha. För att stödja Läsaren – klicka här.

KONTAKTA OSS

Välkommen att kontakta oss – klicka här för att hitta våra kontaktuppgifter.